>

EN:/
During the International meeting, Erasmus students have a chance to meet native students and vice versa. They can learn some things and useful phrases each other, practice language and also get new contacts. :) This meeting will have a form of common activities. If you have your flag, bring it on! :)

Erasmus, come and meet the Slovaks! You can learn some basics from our language, represent your country or share travel experiences.

Students of STU don't hesitate to come and practice your English or other languages as well :) Meet foreign students and show them how friendly nation we are :) Come and meet the world!

PS: relax and don't be afraid that your English isn't one of the best, it's all about practice, and there is always a way to improve yourself :)

SK:/
Počas medzinárodného stretnutia majú študenti programu Erasmus možnosť stretnúť sa s domácimi študentmi a naopak. Môžu sa navzájom naučiť rôzne veci a užitočné frázy, zlepšovať svoj jazyk a takiež získať nové kontakty zábavnou a interaktívnou formou. :)Ak máte svoju vlajku, vezmite ju! :)

Erasmus, príďte a zoznámte sa so Slovákmi! Môžete sa naučiť základy nášho jazyka, reprezentovať vašu krajinu alebo zdieľať svoje skúsenosti s cestovaním.

Študenti STU neváhajte prísť a precvičiť si svoju angličtinu alebo iné jazyky :) Spoznajte študentov zo zahraničia a ukážte im, aký priateľský národ sme :) Príďte a zoznámte sa so svetom!

PS: uvoľnite sa a nebojte sa, že vaša angličtina nie je najlepšia, je to všetko o praxi, ktorú všetci potrebujeme. :)

Date: 
06/02/2018 - 17:30
Address: 
Slovakia
  • Everyone is invited.